Zahájení prací

Práce na LEX-iku začali v zimě roku 2012. První věc, na které jsme začali pracovat byl import dat. Vycházeli jsme přitom z reálné zakázky, kdy jeden tvůrce slovníku psal slovník ve Wordu. Vznikal mu plně formátovaný text. Což bylo strašně pracné, neustále musel člověk přemýšlet, kde je jaký oddělovač, přepínat mezi tučným písmem, kurzívou a normálním písmem atd.

Dokázali jsme, že umíme vzít rozsáhlý text z Wordu, zanalyzovat ho, vytvořit strukturu heslového zápisu a na základě toho importovat data z Wordu do databázové struktury.