Verze 4.0 MS SQL

Přešli jsme s daty na MS SQL. To vyřešilo práci s velkým souborem dat, přenositelnost, exportovatelnost atd. Zatím je tato verze určena pro testování.